Skip to content

BricsCAD Shape

Besplatna aplikacija za 3D modelovanje.

BricsCAD Shape je besplatna aplikacija koja služi za 3D modelovanje, istraživanje koncepta ili jednostavno, kreativnu igru.

Napravljena je tako da sadrži sve modelarske alatke koje sadrže i BricsCAD BIM ili BricsCAD Mechanical, ali s njom ne možete praviti tehničku dokumentaciju.

Svoj 3D model (koji je uvek u DWG formatu) možete onda ubaciti u neku drugu aplikaciju radi razrade.

Jednostavna komunikacija između različitih aplikacija je ono što izdvaja BricsCAD Shape od ostalih, sličnih programa.