Skip to content

Ponuda

BricsCAD Shape

Besplatna aplikacija za 3D modelovanje.

BricsCAD Lite

Osnovni CAD za 2D crtanje.

BricsCAD Pro

Napredni CAD za rad u 2D i 3D, modelovanje i povezivanje sa aplikacijama za razne namene. Idealno rešenje za geodeziju (zbog povezivanja sa geodetskim aplikacijama).

BricsCAD Mechanical

Kompletan 3D CAD paket za mašinske inženjere – analiza sklopova, kinematika, delovi, sklopovi i sve ostalo što Vam je potrebno za udoban i precizan rad.